Rozvrhy hodin

Rozvrhy běžné

Platí od 1.9.2021

1. Ročník

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Čj  Čj Čt Tv Vv
Úterý Čj M Prv Čt ---
Středa Čj M Prv ---
Čtvrtek Čj M Čt Tv ---
Pátek Čj M Prv Hv --- 

2. Ročník

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Čj M Čt Tv Vv
Úterý Čj M Prv Čt ---
Středa Čj M Prv Čj
Čtvrtek Čj M Čt Tv  ---
Pátek Čj M Prv Hv --- 

 3. Ročník

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Čj M Čt Prv  Aj
Úterý Čj Aj M Prv Hv
Středa Čj Aj M Vv Čj
Čtvrtek Čj M Čt Prv Tv
Pátek Čj M Tv  ---

4. Ročník

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Čj M Čt Aj
Úterý Čj Aj M Vl Hv
Středa Čj Aj M Vv Vv
Čtvrtek Čj M Čt Tv
Pátek Čj M Tv Vl

5. Ročník

  0. 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí  
Čj M Čt Aj
Úterý   Čj Aj M Vl Hv
Středa Inf Čj Aj M Vv Vv
Čtvrtek   Čj M Čt Tv
Pátek   Čj M Tv Vl

Rozvrhy po plavání

Platí od            do 

1. Ročník

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí          
Úterý          
Středa          
Čtvrtek          
Pátek          

2. Ročník

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí          
Úterý          
Středa          
Čtvrtek          
Pátek          

 3. Ročník

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí          
Úterý          
Středa          
Čtvrtek          
Pátek          

4. Ročník

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí          
Úterý          
Středa          
Čtvrtek          
Pátek          

5. Ročník

  0. 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí            
Úterý            
Středa            
Čtvrtek            
Pátek