29.6.2011

Závěr školního roku jsme si báječně zpříjemnili. Využili horkého počasí a vydováděli se v bazénu u paní ředitelky.