Akce na II. pololetí školního roku 2013/2014

3. 2. KALEIDOSKOP – taneční vystoupení – Jilemnice

5. 2. Zápis do 1. třídy (od 14 hodin)

10. 3. – 14. 3.  Jarní prázdniny

4. 4.  Pomoc krkonošské květeně – hrabání horské louky

17. a 18. 4.  Velikonoční prázdniny

23. 4.  Schůzka SRPŠ (od 15 hodin)

2. 5.  Projektový den ke Dni matek

5. 5. Dopravní hřiště (4. třída Košťálov)

7. 5. Besídka ke Dni matek

9. 5. Ředitelské volno

12. 5. Fotografování

16. 5. Atletický trojboj (3. a 4. tř. Jilemnice)

10. 6. Divadelní představení v Mladé Boleslavi „Včelí medvídci“

19. 6. Školní výlet „Boskovské jeskyně“

23. 6. Výlet do okolí

24. 6. Odevzdávání učebnic + úklid školy

25. 6. Beseda – Policie ČR

26. 6. Sportovní den

27. 6. Vysvědčení