Březnový příspěvek do časopisu Vích

V novém roce jsme pokračovali ve školní práci a kurzu plavání. Blížilo se pololetí a bylo třeba na poslední chvíli zapracovat na dobrých známkách. V únoru jsme navštívili KRNAP a jejich program o myslivosti. Tentokrát jsme se vydali do obory na jeleny. Trochu jsme se obávali počasí, protože pro vstup do ohrady jsme potřebovali, aby byla trochu umrzlá zem. Naštěstí se povedlo a tak jsme autobusem jeli do Vrchlabí, kde jsme se setkali přímo na autobusovém nádraží s pracovníkem KRNAPu. Cestou k oboře jsme si povídali o lovu lesní zvěře, stopařství, biologii zvěře. Bylo vidět, že jeleni jsou na návštěvníky zvyklí a tak se k nám brzy začali přibližovat. Z obory jsme ještě zamířili do střediska Krtek, kde jsme pracovali na pracovních listech o myslivosti.
Na konci února nás čekali mrazivé jarní prázdniny. Po nich jsme se vraceli do školy jen pozvolna – v pondělí jsme v Jilemnici shlédli hudební pohádku na motivy opery Čert a Káča od Antonína Dvořáka. V úterý byl v bazénu zakončen plavecký kurz, již tradičně opičí dráhou a všichni obdrželi diplom o svých výkonech.
Na setkání s budoucími prvňáčky jsme se těšili 8.března 2018. Paní učitelky pro ně připravily sportovní stanoviště v tělocvičně a poté program ve třídě. Doufáme, že si toto odpoledne prvňáčci i se svými rodiči užili a rádi je uvítáme na řádném zápisu, který proběhne 12.dubna 2018.
Na závěr bych ještě zmínila obecní knihovnu, která po vymalování a novém nábytku doznala značných změn. Na její podobu se budete moci podívat na našich internetových stránkách www.zsvichova.cz anebo se přijďte přesvědčit osobně.