O Základní škole

Naše škola je Základní škola malotřídního typu. Vzdělávají se zde žáci od 1. do 5. třídy.

Žáci se v 1. – 5. ročníku vyučují podle Školního vzdělávacího programu „Naše školička“. Na našem vzdělávacím programu jsme spolupracovaly s učiteli ZŠ Harracha. Pokud tedy žáci nastoupí do vyšších ročníků na tuto školu, nemají problém s přestupem a zařazením. Učivo v jednotlivých ročnících je rozvrženo tak, aby žáci na konci třetí a páté třídy zvládali učivo na všech školách stejně. Žáci se učí podle učebnic nakladatelství Alter, Prodos a SPN.

Žáci mají možnost navštěvovat bezplatně v odpoledních hodinách několik kroužků – cvičení s hudbou, výtvarný kroužek, angličtina hravě, evangelické náboženství, kroužek pečení a vaření a literárně-dramatický kroužek.

Při Základní škole pracuje také školní družina. Ta je rozdělena na dvě části. Ranní – žáci mají možnost si před vyučováním pohrát v prostorách družiny, a odpolední – zde se program odvíjí
v závislosti na počasí a týdenním rozvrhu školní družiny.

Naši žáci si nejenom plní své školní povinnosti v učení, ale také se vzdělávají po stránce tělesné i duchovní. 
Během školního roku několikrát navštěvujeme Kulturní dům v Jilemnici a zúčastňujeme se jejich akcí – nejen filmových a divadelních, ale i tanečních představení. Žáci 1. a 4. tříd se každoročně zúčastňují dopravní výchovy. Také soutěžíme na sportovních akcích. Pokud to dovolí počasí, každý rok organizujeme školní lyžařské závody a soutěžíme v Jilemnici v lehkoatletických disciplinách.
Na podzim se zúčastňujeme plavecké výuky v krytém bazénu v Jilemnici. Společně s MŠ několikrát do roka navštěvujeme Městské divadlo v Mladé Boleslavi, kde shlédneme představení pro děti.

Naši žáci se účastní i kulturního života ve vesnici. Secvičili jsme vystoupení na Den otevřených dveří ve škole, zpříjemnili jsme svým vystoupením posezení místních důchodců před Vánocemi, zazpívali jsme i při rozsvícení vánočního stromu a spojili jej s prodejem dětských výrobků. Pravidelně nacvičujeme Vánoční besídku a pořádáme výstavku prací žáků ve výkladních prostorách místního nákupního střediska. Připravujeme besídku ke Dni matek v květnu a na závěr roku Den otevřených dveří spojený s výstavkou prací žáků naší školy.