Oznámení o složení tříd ve školním roce 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 bude složení tříd následující:

Třída I. – třídní učitelka Mgr. Celestýna Krausová
1. a 2. ročník

Třída II. – třídní učitelka Mgr. Zlata Křížová
3., 4. a 5. ročník