Projekty

Škola je v současné době zapojena do těchto projektů:

Projekt - Kvalitní vzdělání pro všechny

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

"Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ Víchová nad Jizerou"

Cílem projektu je:
- podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání
- sdílení zkušeností pedagogů
- společné vzdělávání žáků

"Vzděláváme se společně - ZŠ Víchová nad Jizerou"

Cílem projektu je:
-  personální podpora a podpora rozvojových aktivit

"Ovoce a zelenina do škol"

Cílem projektu je:
- přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Projekt je spolufinancován EU.

"Mléko do škol"

Cílem projektu je:
- podpora dětí v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. Působí také osvětově. Podporuje rozvoj správných stravovacích návyků, které vydrží po celý život. Prostřednictvím tohoto programu Evropská unie poskytuje dotace školám a dalším vzdělávacím institucím, aby mohly svým studentům nabídnout mléko a vybrané mléčné výrobky.