Prosincový příspěvek do časopisu Vích

V září se žáci 4. ročníku již tradičně zúčastnili dopravní výchovy na dopravním hřišti v Košťálově. Na konci výuky na nás čekal průkaz cyklisty – ovšem jen pro žáky, kteří úspěšně projdou závěrečným testem a praktickou částí přímo na hřišti. Přes počáteční nejistotu, kde a kdy dát komu na křižovatce přednost, byli nakonec úspěšní všichni čtyři žáci.
Dne 15.11. 2017 jsme absolvovali náhradní program, z důvodu výpadku elektrického proudu. Vyrazili jsme autobusem do Vrchlabí, do KRNAPu. Nejprve jsme v posluchárně budovy „Krtek“ shlédli zajímavou prezentaci s výkladem o živočiších vyskytujících se v Krkonoších a poté zajímavé hry (s artefakty ze zvířat – srst, kopyto, ulita, apod.; poslech zvuků a přiřazování obrázků). Po svačině jsme vyrazili na obhlídku místního útulku pro raněná a nalezená zvířata. Největší radost nám udělali ježci a liška Sušenka.
Blížící se vánoční svátky nás inspirovali k vyhlášení školní soutěže na téma „Čerti“. Žáci dostali k výrobě čerta část papírového tubusu – poté záleželo jen na jejich fantazii a případné dopomoci rodičů, jak téma zpracují. Musíme říct, že nás výrobky moc potěšily a bylo hodně těžké zvolit, který z pekelníků je nejhezčí. Nakonec dostali ceny všichni žáci a vy se o zručnosti našich žáků můžete přesvědčit ve vitríně nákupního centra, kde jsou čerti vystaveni. A protože předvánoční čas klepe na dveře, bylo třeba dokončit i nácvik vystoupení pro první adventní neděli, k rozsvícení vánočního stromu. Nechyběly ani výrobky vyrobené našimi žáky.
Na začátku prosince jsme také začali navštěvovat jilemnický bazén. První lekce byla zaměřena především na rozdělení dětí do jednotlivých skupin dle plaveckého výkonu, splývání a dýchání do vody. Děti si zde postupně procvičí nejen vodní hry, ale i všechny plavecké styly.
Do konce roku nás čekají již jen příjemné záležitosti – kromě vyučování a dopilování vánočních vystoupení pro rodiče a seniory, se můžeme těšit na divadelní představení v Jilemnici, odměnu za práci v podobě vrchlabské pizzy a projektový den Vánoce. Pokud to sněhové podmínky dovolí, po Novém roce bychom začali v rámci družiny lyžovat.