Rozvrhy hodin

Rozvrhy běžné

Platí od 1.9.2022

2. Ročník

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Čj M Hv Prv ---
Úterý --- Čj M Čt Tv
Středa Čj M Čt Čj Vv
Čtvrtek Čj M Prv Prv  ---
Pátek Čt Čj M Tv

 3. Ročník

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Čj M Hv Prv  Aj
Úterý Aj Čj M Čt Tv
Středa Čj M Čt Čj Vv
Čtvrtek Čj M Prv Prv ---
Pátek Aj Čj M  Tv

4. Ročník

  0. 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí  
Čj M Hv Vl
Úterý   Aj Čj M Čt Tv
Středa   Čj M Čt Vv Vv
Čtvrtek   Čj M Vl Aj
Pátek    Aj --- Čj M Tv

5. Ročník

  0. 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí  
Čj M Hv Vl
Úterý Inf Aj Čj M Čt Tv
Středa   Čj M Čt Vv Vv
Čtvrtek   Čj M Vl Aj
Pátek   Aj Čj M Tv