Začátek školního roku 2018/2019

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3.9.2018 v 8:00 hodin. Předpokládaný konec v 9:00 hodin, poté bude následovat schůzka rodičů žáků 1. ročníku s třídní učitelkou.
Těšíme se na vás!:-)