ZÁPIS 2014/2015 – Oznámení o přijetí

Při zápisu žáků do 1. ročníku povinné školní docházky ve školním roce 2014/2015 konané dne 5.2.2014 v ZŠ Víchová nad Jizerou bylo přijato 7 žáků.

Přijati byli žáci s těmito registračními čísly: 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7.