ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družina
Školní družina je místem odpočinku, her, ale i vzdělávání a socializace. V této době se projevuje zvýšená potřeba pohybu jako kompenzace sezení při vyučování. Těmto požadavkům se snažíme přizpůsobit režimem dne v družině, a proto je z větší části zařazen volný výběr her, pohybové aktivity a pobyt na hřišti.

Družinu vede zkušená paní vychovatelka Zuzana Fišerová.

Provoz je zajištěn každý všední den:
od 6:30 do 16:00 úterý - čtvrtek
od 6:30 - 16:30 v pondělí
od 6:30 - 15:00 v pátek

V rámci školní družiny jsou provozovány i odpolední aktivity - dobrovolné kroužky s tímto zaměřením:
Pondělí – vaření
Úterý – sportovní hry
Středa – angličtina
Čtvrtek – kroužek keramiky pro školní děti, ale i děti z obce. Tímto škola podporuje komunitní setkávání dětí. Aktivita je vedena paní Křížkovou a plně hrazena z Operačního programu J. A. Komenský.